Radiatorių, konvektorių šildymas

Pritaikymas

Grindinis šildymas

Grindinio šildymo veikimas pagrįstas fizikiniu reiškiniu, kai šiltas oras kyla į viršų. Šis šildymo būdas labiausiai atitinka žmogui įprastą šilumos apykaita. Didelis ir nekarštas šilumos šaltinis yra geriau nei mažas ir karštas. Grindinis šildymas ekonomiškas, saugus, neutralus interjere, nesudėtingai įrengiamas. Grindų montavimui naudojamas patvarus PEX vamzdis uždengiamas bet kokia grindų danga. „Autokono“ specialistai ne vieneri metai įrenginėja grindis ir yra sukaupę nemažai patirties.

Šildymo sistemų renovacija

Šildymo sistemų renovacijos esmė pagerinti senų šildymo sistemų veikimą ir efektyvumą. Tam, kad visi šildymo prietaisai šildytų vienodai, ant sistemos stovų ir magistralinių atšakų montuojami balansinisi ventiliai. Atskiro šildymo prietaiso temperatūros reguliavimui statomi termostatiniai ventiliai. Seni, susidėvėję vamzdynai ir uždaromoji armatūra keičiami naujais. Atnaujinama magistralinių vamzdynų šilumos izoliacija. Atliekamas sistemos praplovimas, balansavimas, nustatoma ar visi prietaisai šildo vienoai – tikrinamas šilumos efektas.