Mūsų įmonė vykdo techninę šilumos ūkio periodinę priežiūrą:

  • informuoja užsakovą apie priežiūros metu išryškėjusius tinklų bei prietaisų gedimus ir operatyviai juos šalina;
  • teikiame ataskaitas apie sunaudotą energijos kiekį;
  • artėjant šildymo sezonui atliekamas šildymo sistemos ir šiluminio punkto paruošimas žiemai pagal šilumos tiekėjo reikalavimus;
  • užtikriname komforto sąlygas butuose ir karšto vandens temperatūrą;

Šiems darbams atlikti sudaromos ilgalaikės sutartys su gyvenamųjų namų bendrijomis ir kitomis bendrovėmis;