Šildymo sistemų degazavimo paslauga

Mūsų įmonė pradėjo teikti šildymo sistemos degazavimo (oro šalinimo) paslaugą, naudojant degazavimo stotelę VACUMAT ECO 600. Šis įrenginys automatiškai pašalina ištirpusį orą iš visos šildymo sistemos – nuo pirmo iki viršutinio namo aukšto, pasiekdamas tolimiausias šildymo sistemos vietas.

Svarbiausi privalumai:
-ženkliai  sumažėjęs triukšmas šildymo sistemoje;
-pagerėję šilumos mainai tarp šilumokačio ir namo šildymo sistemos;
-cirkuliacinis siurblys apsaugotas nuo oro patekimo vidun;
-sumažėjusi vamzdynų erozija, purvo susidarymas, kaupimasis;
-nebereikalingi rankiniai ar automatiniai nuorintojai.

Veikimo principas:
Oro dujų šalinimas iš vandens ir iš vandens papildymo sistemos atliekamas vakuuminiu būdu specialiame vakuuminiame inde (vamzdyje). Vakuumas sukuriamas siurblio pagalba. Vanduo į indą, kuriame yra sudarytas vakuumas, patenka per purkštuką ir yra išpurškiamas. Vanduo patekęs į vakuumą, atsiskyręs nuo oro, krenta žemyn ir teikiamas į sistemą, o oras pašalinamas per viršutinę indo dalį.